Logo

 

              Intersolution

       Administratiekantoor

Disclaimer

Juridisch voorbehoud

Intersolution Administratiekantoor biedt geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site.
Alle informatie op deze site, waaronder mede - maar niet uitsluitend - begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door
ons worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke geen eigendom zijn van
Intersolution Administratiekantoor dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Desbetreffende sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal,(handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij
Intersolution Administratiekantoor, dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het is niet toegestaan om het materiaal op deze site - al dan niet in bewerkte vorm - te kopiŽren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van
Intersolution Administratiekantoor.

Virussen

Intersolution Administratiekantoor garandeert niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Logo    Intersolution Administratiekantoor 

www.intersolution-adm.nl info@intersolution-adm.nl

Ingrid van Wersch  Lagedijk 1-3          Kantoor A103         1541KA Koog a/d Zaan   Tel: 075 - 74 70 113    Mob: 06 - 18 37 17 16

 

© 2011 Arjo Eijgelsheim