Check uw voorlopige aanslag 2021

Vanaf half december kunnen belastingplichtigen hun voorlopige aanslag voor 2021 verwachten. De Belastingdienst baseert deze aanslag op oudere gegevens zoals de voorlopige aanslag over 2020 of de definitieve aanslag over 2019. Maar door de coronacrisis kan het inkomen of de winst veel lager uitpakken dan in vorige jaren waardoor de belastingplichtige te veel moet betalen. Check daarom de aanslag en pas deze wanneer nodig zo snel mogelijk aan.

Binnenkort zullen veel belastingplichtigen hun voorlopige aanslag over 2021 ontvangen. Voor het opleggen van die voorlopige aanslag 2021 maakt de Belastingdienst gebruik van de beschikbare historie van de belastingplichtige. Zo kan er bijvoorbeeld al een voorlopige aanslag over 2020 zijn uitgereikt of een definitieve aanslag over 2019 zijn vastgesteld. De gegevens hiervan met daarbij de aangepaste tarieven en wetswijzigingen per 1 januari 2021 zijn (vaak) de basis voor de voorlopige aanslag voor het komende jaar.

Door corona lager inkomen of winst

Door de coronacrisis en de coronamaatregelen kunnen echter het inkomen of de winst voor 2021 flink lager uitpakken. Als de Belastingdienst dan werkt met ‘oude’ gegevens is de kans groot dat de voorlopige aanslag veel te hoog is en er dus te veel belasting wordt betaald. Check daarom goed of de geschatte aanslag wel aansluit bij de werkelijkheid. Is sprake van een te hoge aanslag, zorg er dan voor dat deze verlaagd wordt. Dit kan onder andere door het invullen van het formulier Voorlopige Aanslag 2021 dat is te vinden in het portaal van Mijn Belastingdienst. De aanslag kan natuurlijk ook te laag zijn, dan is het ook verstandig om de aanslag te laten verhogen.

Betalingskorting voor in één keer betalen

Belastingplichtigen die de voorlopige aanslag in één keer betalen hebben recht op betalingskorting. Het wettelijke percentage van de betalingskorting is door de coronaregelingen over 2021 wel teruggebracht van 4% naar 0,01%.