Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Het kabinet verhoogt het btw-tarief van 6% naar 9%. Dit geldt per 1 januari 2019.

Invloed nieuwe tarief

Het nieuwe tarief heeft invloed op:

 • de administratie;
 • de prijzen van goederen en diensten;
 • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang van 2018 naar 2019.

Welk btw-tarief geldt wanneer?

Het moment waarop de btw is verschuldigd, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is. Onderstaand treft u een nadere toelichting over het moment dat de btw verschuldigd is.Op welk moment de btw verschuldigd is, hangt af van het stelsel dat u toepast voor uw btw-administratie. In Nederland is dit het kasstelsel of het factuurstelsel:

 1. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren. Zij berekenen de btw op basis van kas- en bankadministratie. U bent de btw verschuldigd als u de inkomsten heeft ontvangen. Bijvoorbeeld op uw bankrekening of in uw kas.Past u het kasstelsel toe? Dan past u 6% btw-tarief toe op de in 2018 ontvangen vergoedingen. Op de in 2019 ontvangen vergoedingen past u het 9% btw-tarief toe.
 2. Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan  ondernemers. Of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Bijvoorbeeld bij verenigingen of stichtingen.Past u het factuurstelsel toe? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken (voor de 15e dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht), welk btw-tarief geldt. Het verlaagde btw-tarief van 2018 (6%) of 2019 (9%).Voorbeeld 
  U levert op 28 december 2018 goederen aan een andere ondernemer. U reikt de factuur hiervoor op 5 januari 2019 uit. Dit moment bepaalt welk  btw-tarief geldt. In dit geval het btw-tarief van 2019 (9%).

Let op! In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor factureren.

Bepalen btw-tarief: 2 bijzondere gevallen

Er zijn 2 bijzondere gevallen voor het bepalen welk btw-tarief geldt:

 1. U levert aan een particulier
  Mag u het kasstelsel niet toepassen en hoeft u voor een levering of een dienst geen factuur uit te reiken? Dan bepaalt het tijdstip waarop u de prestatie verricht, welk btw-tarief geldt. Voor een levering of dienst aan een particulier geldt bijvoorbeeld geen factuurverplichting.Past u het factuurstelsel toe en verricht u een prestatie aan een particulier? Dan geldt het 6% btw-tarief als  u de prestatie in 2018 verricht. Als u de prestatie in 2019 verricht, dan geldt het 9% btw-tarief.Voorbeeld
  U levert goederen op 28 december 2018 aan een particulier. De rekening hiervoor stuurt u op 5 januari 2019 naar deze particulier. Het moment waarop de levering plaatsvindt is leidend, daarom geldt het 6% btw-tarief van 2018.
 2. U ontvangt een vooruitbetaling
  Bij ontvangst van een vooruitbetaling geldt het btw-tarief van dat moment.Voorbeeld
  U ontvangt op 28 december 2018 een betaling voor een levering die op 5 januari 2019 plaatsvindt. Dan geldt het 6% btw-tarief van de ontvangen betaling in 2018.